Kılavuz Belge, içecek şişe ve kutularının yüksek performanslı geri dönüşüm sistemlerinde, ortak dört başarı faktörü olduğunu ortaya koyuyor.

3842

Geri dönüşüm amaçlı olarak içecek ambalajlarının toplanmasında dünya lideri olan TOMRA, etkili depozito iade sistemlerinden elde edilen bulguları açıklıyor.

İçecek ambalajı toplamada dünya lideri olan TOMRA tarafından açıklanan bu kılavuz belge, dünyanın en yüksek performanslı depozito iade sistemlerinin (DİS) içecek kutusu ve şişelerinin geri dönüşümü için ortak dört başarı faktörü olduğunu ortaya koyuyor.

Son zamanlarda plastik atıklar konusunda artan farkındalık ve daha fazla ülkenin depozito iade sistemini benimsemesi sürecinde hazırlanan , “Ödüllendirici Geri Dönüşüm:Dünyanın En Yüksek Performanslı Depozito İade Sistemlerinden Öğrenilenler” başlığı ile yayınlanan kılavuz belge, yüksek performanslı bir sistemin nasıl oluştuğuna ışık tutuyor. Sistemin paydaşları bu belgeyi incelendiğinde, bazı depozito sistemleri başarılı olurken, diğerlerinin ise neden başarısız olduğunu çok daha iyi anlayabilir.

Döngüsel ekonomiye artan ilgi ve plastik atıklar ile mücadele

Toplumlar, plastik kirliliğini ve geri dönüşüm maliyetlerini azaltmak için talepte bulunurken, uzmanların ise geleneksel kullan-at modellerini terk etmeye yönelik yaptığı çağrılar, döngüsel ekonomiye doğru yönlendiriyor. Karar vericiler, bu zorlukların üstesinden gelmek için başarılı bir yaklaşım olarak depozito iade sistemlerine (DİS) yöneliyorlar. Depozito iade sistemi olarak bilinen bu mevzuat kapsamında içeceğin fiyatına küçük bir depozito bedeli ekleniyor. Boş ve sağlam şişeleri ve içecek kutularını geri dönüşüm için iade eden tüketicilere bu bedelin tamamı geri veriliyor.

Yalnızca son üç yılda, en az 22 eyalet veya ülke, depozito iade sistemlerini güncelleme veya geliştirme taahhüdünde bulundu. Bu gelişmeyle sistem, İngiltere, Portekiz ve tüm Avustralya dahil olmak üzere globalde toplam, 60’ın üzerinde pazara yayıldı.  Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Tek Kullanımlık Plastik Direktifi, üye devletlerin, 2029 yılına kadar tüm plastik şişelerin %90’ını toplamasını hedefliyor. Ancak uzmanlar, içecek ambalajlarında depozito olmadan bu orana ulaşmanın zor olduğunu belirtiyor. Avrupa genelinde ortalama %47’lik bir toplama oranı olan diğer geleneksel geri dönüşüm amaçlı toplama modellerine kıyaslandığında, mevcut depozito sistemleriyle, geri dönüşüm için toplanan plastik içecek ambalajlarının oranı %98’e (tüm Avrupa’daki Depozito İade Sistemleri için ortalama %95) ulaşıyor.1 2

Depozito iade sistemini, yüksek performanslı yapan nedir?

Tasarımlarına göre farklı depozito sistemleri, farklı sonuçlar verebilir. “Ödüllendirici Geri Dönüşüm” Kılavuz Belgesi, TOMRA’nın depozito sistemleri alanındaki hizmetleri ve depozito iade makinelerinin teknolojileri konusundaki 45 yılı aşkın deneyiminden yararlanıyor.

 Depozito iade sistemleri, vatandaşların içecek ambalajlarını geri dönüşüm için iade etmeleri ve depozitolarını geri almaları için kolay bir uygulama sağlıyor. Makineler, alınan her içecek ambalajını topluyor, ayıklıyor, sıkıştırıyor ve sayımı başlatıyor. TOMRA, 40 civarında pazarda kurulu 84.000’den fazla depozito iade sistemiyle her yıl dünya çapında 40 milyardan fazla kullanılmış içecek ambalajı topluyor.

TOMRA; farklı depozito iade sistemlerinin işleyişine ilişkin benzersiz bilgi birikimi ve deneyimi ile, depozito modellerini, geri dönüşüm için iade edilen ambalaj yüzdesi ve uygun maliyet gibi temel ölçütlere göre değerlendirdi ve en etkili depozito sistemlerinin ortak dört prensibi olduğunu tespit etti:

  • Performans: Tüm içecek ambalajları için toplama hedefi ve anlamlı bir depozito ücreti güçlü sonuçlar verir.
  • Kolaylık: Geri ödeme ve iade sistemi, tüm kullanıcılar için kolay, erişilebilir ve uygundur.
  • Üreticinin Sorumluluğu: Üreticiler; depozito sistemi katılım bedelini (ekomodüler), malzeme gelirlerini ve tüketici tarafından sisteme iade edilmeyen ambalajların depozito bedellerini kullanarak sistemi finanse eder ve yatırım yapar.
  • Sistem Bütünlüğü: Şeffaf yönetim, veriye dayalı sistem muhasebesi ve güvenilir iade teknolojisi sistemin süreçlerine güven kazandırır.  

Ayrıca kılavuz belge, bu ilkeleri uygulamaya geçiren 12 temel prensip unsurlarını da inceliyor ve bu unsurları depozito iade sistemlerinde en iyi uygulayan bölgelerin başarı hikayelerini paylaşıyor.

TOMRA Dış İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Wolfgang Ringel, konuyla ilgili olarak: “Dünya genelindeki plastik atıklarda endişe verici büyümenin yanı sıra kurum ve kuruluşlar, tüketiciler ve hükümetlerden benzer şekilde gelen eyleme geçme talebi, amaçlanan çevresel hedeflere ulaşmak için depozito iade sistemlerini gerçekten çok önemli hale getiriyor. Dünya genelinde depozito iade sistemlerini derinlemesine inceleyerek, geçmiş deneyimlerden faydalanabilir ve geleceğe yönelik politikaları insanların ve dünyamızın yararına güçlendirebiliriz.” diye belirtti.

Etkili bir depozito iade sisteminin içeriği hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz

tomra.com/DRSBestPractices web sitesini ziyaret ederek “Ödüllendirici Geri Dönüşüm:Dünyanın En Yüksek Performanslı Depozito İade Sistemlerinden Öğrenilenler”belgesini ücretsiz indirebilirsiniz. TOMRA, 23 Şubat, Çarşamba günü Avrupa saatiyle 15.00’te (Türkiye saati ile 17.00’de) gerçekleştirilecek olan web seminerde yüksek performanslı depozito iade sistemlerinin başarı faktörleri hakkında bilgi paylaşımında bulunacak. Web semineri için buradan kayıt yapabilirsiniz. Bunu, yüksek performanslı depozito iade sistemlerinin dört ilkesinin her biri hakkında bilgi sunan, üç ayda bir gerçekleştirilecek bir dizi TOMRA web semineri izleyecek. Kasım ayında yayınlanan TOMRA’nın “Kaynak Koruma Taslağı”nı takiben sunulan Kılavuz Belge, döngüsel ekonomi ve kaynaklar için sürdürülebilir bir gelecekle ilgili bir dizi teknik inceleme raporun başlangıcı oluyor. TOMRA’nın “Ödüllendirici Geri Dönüşüm” belgesi ile ilgili sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

TOMRA Collection Solutions Hakkında

1972 yılında kurulan TOMRA, Temiz Döngü Geri Dönüşümü için depozito iade otomat çözümleri sunmakta, metal, plastik ve cam içecek ambalajlarını yeniden kullanmak, yeni şişe ve kutulara geri dönüştürmek üzere toplamaktadır. 60’tan fazla ülkede 84.000’den fazla kurulumla TOMRA’nın depozito iade makineleri, her yıl 40 milyardan fazla kullanılmış içecek ambalajını kapalı döngüye kazandırmaktadır. Böylece, hammaddelere olan bağımlılık azaltılırken sokaklarımıza, denizlerimize ve çöp alanlarımıza daha az ambalaj atığının atılması sağlanmaktadır.   TOMRA’nın makine sistemleri, dijital çözümleri ve hizmetleri, sektörün, sistem sahiplerinin, perakendecilerin ve tüketicilerin daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmasını kolaylaştırmaktadır. www.tomra.com adresindeki Depozito İade Sistemleri sayfalarımızı ziyaret edebilir ve Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn’de hesaplarımızı takip edebilirsiniz. TOMRA Collection Solutions, optimum kaynak üretkenliği için sensör tabanlı çözümler üreten ve Kaynak Devrimi’ne liderlik etme vizyonuna sahip olan TOMRA Group’un bir üyesidir. Global olarak 4.500 çalışanı bulunan Grup, Oslo Menkul Kıymetler Borsası’nda halka açık olarak listelenmektedir. (OSE: TOM).

Leave a Reply