6. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı ‘Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak’ konusunu tartışmaya açıyor

2414

Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women’ın, 11 Ekim’de gerçekleştireceği çevrimiçi 6. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda, ‘Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak’ teması altında küresel salgınlar ve iklim değişikliği gibi ortaya çıkan yeni riskler bağlamında, kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı toplumsal cinsiyete dayalı engeller tartışılacak.

Türkiye’de son beş yıldır düzenlenen ve kız çocuklarının tüm potansiyellerine ulaşmalarının önündeki engellere dikkat çekmeyi amaçlayan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, bu yıl içinde bulunulan pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi etkinlik olarak gerçekleştirilecek. Konferansta aralarında tanınmış isimlerin, uzmanların ve gençlerin de bulunduğu katılımcılar, 2020’nin hızla değişen dünyasının gençler için getirdiği yeni risk ve yeni olanakları ele alacak. Konferansın odak noktası ise kız çocuklarının, bu gibi zorluklar karşısında değişim aktörleri olarak nasıl bir rol üstlenebilecekleri konusu olacak.

Vuslat Doğan Sabancı: “Küresel salgının yükünü kadınlar ve kız çocukları daha fazla taşıyor”

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, küresel salgınların beraberinde getirdiği sınırlı hareket imkânı ve sosyal izolasyon önlemlerinin ekonomik ve sosyal stresi derinleştirdiğine dikkat çekerek, “2020 başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin, özellikle çatışma ortamında olan kişiler, engeli olan bireyler, mülteciler, göçmenler ve yoksul kesimler gibi dezavantajlı gruplar açısından, insani kriz ve kalkınma krizine yol açtığını gözlemliyoruz. Küresel krizin çok boyutlu ekonomik etkileri özellikle daha az kazanan, daha az tasarruf yapabilen ve güvencesi olmayan işlerde çalışan ya da yoksulluk sınırına yakın yaşayan kadınlar ve kız çocukları tarafından giderek daha fazla hissediliyor” dedi.

Çocuklar ve gençler, gelecekleri konusunda söz sahibi olmak için harekete geçmeli

İklim değişikliğinin de dünyanın günümüzde karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan biri olduğuna vurgu yapan Vuslat Doğan Sabancı, “Dünya Bankası, 2030 itibarıyla iklim değişikliğinin 100 milyonun üzerinde kişiyi, tekrar yoksulluğa itebileceğini öngörmektedir. Ekosistemleri ve tarımı etkilediği için, iklim değişikliğinin sonuçları, dünyanın birçok kesiminde, tarımda çalışan yoksul kadınlar ve kız çocukları üzerinde son derece büyük bir yük oluşturacaktır. 2020 yılı Dünya Kız Çocukları Gününün amacı, çocukları ve gençleri, küresel salgınlar ve iklim değişikliği gibi krizlere çare bulunması konusunda öncü bir rol oynamak ve gelecekleri konusunda söz sahibi olmak için harekete geçirmektir” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan “İnsan, gezegen, refah ve pandemi. COVID-19 küresel salgını açık bir şekilde gösterdi ki insanlığı ve refahını önemsiyorsak, çevreyi de önemsemek zorundayız. Kadınlar ve kızlar bu iç içe geçmiş yapının tam merkezinde duruyor; artan ev içi sorumluluklar, cinsiyete dayalı şiddet, yoksulluk ve salgınlar ile doğal tehlikelere maruz kalma riskinden en çok onlar etkileniyor. Oysa, değişimin hızlandırıcıları olarak, toplulukların direncini güçlendirebilecek, hastalıkların önlenmesini destekleyebilecek ve doğanın korunmasına yardımcı olabilecek güçteler. Bütün bunlar ancak evde, işte ve her tür alanda cinsiyet eşitliği teşvik edilerek yapılabilir. UNFPA kadınları ve kızları desteklemeye devam edecek; (mülteciler, mevsimlik göçmen işçiler, engellerle yaşayanlar, cinsiyete dayalı şiddete ve çocuk evliliklere maruz kalanlar dahil) sağlıklarını ve refahlarını iyileştirmek ve onları daha iyi bir gelecek için çevrelerini dönüştürmeleri için güçlendirecek. UNFPA kimseyi geride bırakmayacak.” açıklamalarında bulundu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de “Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının karşılaştığı zorlukları vurgulamayı, kız çocuklarının güçlenmesini ve insan haklarının gerçekleştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. UNICEF, 2020 yılında, Aydın Doğan Vakfı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliğiyle bu önemli günün altıncı senesini kutlamaktadır. İklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçları ve pandemiyle karşı karşıya olduğumuz bu zor zamanlarda daha fazla önem arz ettiği düşünülerek, kız çocuklarının ve genç kadınların toplumumuza yaptığı önemli katkıya vurgu yapmak için bir araya geliyoruz. Tüm kadınları, erkekleri, kız ve oğlan çocuklarını, kız çocuklarının potansiyellerini tamamıyla gerçekleştirmeleri ve artan küresel problemlerin çözümüne yönelik girişimlere katkı sağlayabilmeleri için bu önemli günü kutlamak ve kız çocuklarının güçlenmesini sağlamak için tartışmalara katılmaya davet ediyoruz.” dedi.

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ise konuyla ilgili, “COVID-19 salgını, krizler ve çatışmaların mevcut olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirdiğini bir kez daha kanıtladı. Kadınlar ve kız çocukları ciddi sağlık ve güvenlik riskleriyle karşılaşıyorlar, krizlerin ekonomik ve sosyal etkilerinden derinden etkileniyorlar. Tüm bu zorluklara rağmen tüm dünyada genç kadınlar, uzmanlıkları ve ağlarını, eşit, birlik olmuş ve güçlü toplumlar inşa etmek için kullanıyorlar. Pandemi ve iklim değişikliği gibi krizlerle mücadele etmek ve bu krizlerin yarattığı sistematik eşitsizliklere dikkat çekmek için onların liderliği, yaratıcılığı ve kararlılığına ihtiyacımız var.” dedi.

Gençler ve paydaşlar ‘çevrimiçi’ buluşacak

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı kapsamında, gençleri ve paydaşları bir araya getirecek bir dizi çevrimiçi etkinlik de gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler arasında belirlenmiş temalar çerçevesinde oluşturulacak ve çalışmalarının sonucunu sunacak çalışma grupları; gençler ve kilit uzmanların da dâhil olacağı çalıştaylar; genç temsilcilerin, ünlü isimlerin ve uzmanların yer alacağı bir panel; gençlik-akran ağının desteğiyle hazırlanan uluslararası bir video ile halka mâl olmuş isimlerin destek ve beraberlik mesajlarını içeren videolar yer alacak.

Leave a Reply