294
Covid -19 Krizinden İyileşmeye Giden Yolda Finans Profesyonellerine Büyük Rol Düşüyor
ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Covid -19: Krizden İyileşmeye Giden Yol ve Finans Profesyonellerine Düşen Görevler” konulu webinar etkinliğinde Covid-19 krizinin dünya ekonomilerine etkileri ve finans profesyonellerinin geliştirmesi gereken yeni yetkinlik alanları konuşuldu.

Finans ve muhasebe profesyonellerine yönelik küresel bir meslek kuruluşu olan ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliği ile “Covid -19: Krizden İyileşmeye Giden Yol ve Finans Profesyonellerine Düşen Görevler” konulu webinar etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte; ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz ile ACCA üyeleri olan Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen ve Digitürk Finans Direktörü Burak Polat konuşmacı olarak yer aldı.


İşletmeler kriz sonrasında %47 oranında orta vadeli planlamalara odaklanmaya başladı
ACCA tarafından yapılan Mart ve Mayıs aylarında yapılan “Covid-19 – Global Araştırması”nın sonuçlarını katılımcılarla paylaşan ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, Covid-19 krizinin dünya ve Türkiye genelinde şirketlere olan etkilerinden bahsetti. Demiröz, “Çalışan verimliliğindeki azalma Mart ayında globaldeki işletmeler için en büyük sıkıntı kaynağıyken Haziran’da çalışanların verimliliğindeki azalmanın artık ikinci sıraya düştüğünü görüyoruz. Türkiye’de ise işletmeler için en büyük sıkıntının nakit akışında olduğunu söyleyebiliriz. İşletmelerin Haziran ayında artık krizle mücadele stratejilerini vurgularken %47 ile orta, %36 ile uzun vadeye odaklandıklarını görmekteyiz. Mart ayında bu daha çok kısa vade odaklı olarak karşımıza çıkıyordu. Türkiye’de ise Haziran ayına baktığımızda işletmelerin %3’ünün odaklarının hala kısa vadeli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.


Kriz ve sonrasında dijital finans ve muhasebe profesyonellerine olan ihtiyacın artacağını belirten Demiröz, “İş hayatında başlayan dönüşüm ile kurumlarda yeni mesleki becerilere duyulan ihtiyaç artıyor. İş dünyası ve işletmeler değişimden güçlenerek ve büyüyerek çıkmak isteyecek. Bu noktada finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak. Artık verileri derleyip toplayan değil, değerlendirip yorumlayan, teknolojik süreçler elde edilen sonuçlara insani ve etik unsurunu etkileyen, analitik ve stratejik düşünce yapısına sahip tam donanımlı finans ve muhasebe profesyonelleri önem kazanacak. Bu donanımlara sahip finans ve muhasebe profesyonelleri de şirketleri güçlü finansal yönetime sahip, sürdürülebilir kurumlar haline getirme potansiyeline sahip olacaklar. Biz de ACCA olarak sektörde oluşan ihtiyaç doğrultusunda finans ve muhasebe profesyonellerine yönelik CertDIF adını verdiğimiz finans alanına yönelik dijital inovasyon sertifika programı geliştirdik. ACCA ruhsatı sürecinde alınan eğitimlere özel dijitale yönelik bu sertifika, finans profesyonelleri dijital yetkinliklerini arttırma imkanı sağlıyor” dedi.


Türkiye’nin turizm tanıtım faaliyetleri için çalışmalara devam edildi
Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, “Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı olarak yıl boyunca turizmi geliştirmeye ve turizm ürünlerini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi. Şirketler için nakit akışının çok önemli olduğunu ve bu dönemde yeni stratejilerin üretilmesi gerektiğini belirten Türkmen, “Bu dönemde çalışmalarımızı devam ettirdik ve “Güvenli Turizm(Safe Tourism)” isimli sertifika geliştirdik. Turizm tesislerinin dahil olduğu program ile yabancı turistlerin ülkemize geldikleri andan dönüşlerine kadar her adımda kontrol edilmesini sağlayan bir sistem geliştirdik” dedi. 


Şirketler teknolojik imkanlardan yararlanarak rekabet ortamına dahil olmalı
Digitürk Finans Direktörü Burak Polat ise konuşmasında, “Pandemi öncesi de sektörün kendi dinamikleri nedeniyle dijitalleşmeyi büyük adımlarla atan işletmelerden biriyiz. Kriz öncesinde dijitale yaptığımız yatırımların yerinde olduğunu gördük ve bir sonraki yılın planlarında da daha fazla kaynak ayırmaya karar verdik” dedi. Pandeminin her sektörde ciddi dönüşümlere neden olduğunu belirten Polat sözlerine şöyle devam etti: “Nesnelerin interneti adını verdiğimiz IOT, yeni veri toplama mimarileri, veri analizi modellerinin geliştirilmesi, big data analizlerinin yapılması ve bu teknolojik imkanları kullanarak en doğru satış pazarlama ve finans kararlarının alınması 4.sanayi devriminin merkezinde olan kavramlar ve büyük önem taşıyor. Şirketlerin de bu kavramlardan faydalanarak kendini rekabetin içine sokması gerekiyor. Finans ve muhasebe profesyonellerinin de bu noktada data analizi, raporlama ve kontrol odaklı yetkinlik dönüşümü yaşaması gerekiyor”.ACCA Hakkında
1904 yılında Londra’da kurulan ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği), dünyanın önde gelen ve en hızlı büyüyen küresel muhasebe ve finans meslek kuruluşudur. ACCA, sunduğu ruhsatlarla tüm dünyada muhasebe, finans ve yönetim alanlarında uluslararası standartlarda kariyer hedefleyen, uygulama, yetenek ve azme sahip kişileri ile muhasebe meslek mensuplarını iş yaşamlarına hazırlamayı amaçlamaktadır. 


ACCA, hem Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), hem de dünya çapında faaliyet gösteren 80’den fazla küresel muhasebe meslek kuruluşu ortaklıklarıyla işbirliği içerisinde çalışmaktadır. ACCA’in 180’den fazla ülkede 219 bin üyesi ve 527 bin adayı bulunmaktadır. Dünya çapında 104 ofis ve merkezi bulunmakta ve 7 bin 500’den fazla onaylı işverenle işbirliği içinde çalışmaktadır. Kamu yararı ilkesi çerçevesinde, muhasebe mesleğinin saygınlığının ve etkisinin artarak devamını sağlamak amacıyla uygun muhasebe standartlarının geliştirilmesini teşvik eder ve ilgili araştırmaları gerçekleştirir.

Leave a Reply