Dünyada İnsani Yardım Anlayışı Değişiyor

505

İnsani yardım dünyasında egemen ayni yardım anlayışı Kızılay’ın büyük bir başarı ile yönettiği Dünyanın en büyük “nakit temelli insani yardım modeli” ile değişiyor. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Ayni yardım temelli insani yardım modeli insan onurunu yaralıyor, yerel ekonomik dengeleri bozuyor. Nakit temelli yardım insan onurunu ve tercihlerini korurken aynı zamanda yerel ekonomiye da katkı sağlayarak toplumlar arasında güven ve barış ortamı tesis ediyor. Ayrıca karşılıksız yardımın da dezavantajlarını göz önünde bulundurarak insanları yoksulluk tuzağından kurtaracak değer zinciri ve sosyal etki yatırımı temelli bir insani kalkınma modeli önerdik 192 ülkenin katıldığı toplantıda, Kızılay’ın önerisi büyük ilgi gördü” dedi.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve Kızılhaç Komitesi, 192 ülkenin Ulusal Dernekleri ile Cenevre Konvansiyonuna taraf olan devletlerin katılımı ile Cenevre’de yapılmakta olan yasal toplantılara Türk Kızılay’ın geliştirdiği “nakit temelli insani yardım modeli” damgasını vurdu. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılımcı ülke temsilcilerine sunduğu model, insani yardım geleneğinin tamamen değişmesi anlamına geliyor. 

Bir soru üzerine yeni model hakkında bilgi veren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Geleneksel insani yardım modelinde ayni yardımlar öne çıkıyor. Nerede bir ihtiyaç varsa, insani yardım örgütleri gıda kolileri, hijyen setleri, battaniye ve giysi gibi yardımlar ile destek olmaya çalışıyor. Krizlerin erken dönemlerinde anlamlı olan bu yardımlar uzamış krizlerde lojistik ve operasyonel maliyetlerinin yüksek oluşu ve yerel ekonomideki olumsuz etkileri nedeni ile sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Zira ihtiyaç sahiplerinin gereksinimleri değişiyor. İnsanların evinde çok fazla un, şeker gibi gıda maddeleri oluyor ancak belki daha çok gereksinimleri olan yaş sebze, meyve ve süt gibi gıdalar hiç bulunamıyor. Ayrıca bu yöntem insan onurunu zedeliyor ve o insanların hayata tutunmalarını ve daha sonra yardıma ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürmelerini de kolaylaştıramıyor. Yerel ekonomiye şırınga edilebilecek nakit temelli yardım aynı zamanda sığınmacı ve ev sahibi toplumların arasında da karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki kurabilecekken klasik model yerel pazarı da olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca erken dönem dışında bu kişilerin yeniden üreten, hayatın içinde yer alan kişiler haline gelmesi gerekiyor. Bunun için biz dünyaya ‘nakit temelli insani yardım modeli’mizi örnek gösterdik. Bu modelin iki aşaması bulunuyor. Bunlardan biri Kızılaykart ile yapılan nakit yardımlar. İhtiyaç sahipleri bu sayede neye ihtiyacı varsa onu edinme imkânına kavuşuyor. 

Ekonomik Değer Zinciri

Modelin asıl öneminin akut dönemden sonra ortaya çıktığına işaret eden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bizlerin asıl görevi, herhangi bir nedenle hayatları kesintiye uğramış, muhtaç duruma düşmüş kişileri, düştüğü yerden kaldırmak, yeniden ayakları üzerinde durmalarını sağlamaktır. Bunun için tüm süreçlerini takip edeceğimiz yeni bir modelle yoksulluğun önüne geçmeyi düşünüyoruz. İhtiyaç sahiplerine “ilk girişim sermayelerini” sağlamak adına Kalkınma Bankaları ve insani yardımı finanse edebilecek örgütlerle işbirliği yapıyoruz. İnsanlara girişimleri için sermaye verdikten sonra ürettikleri herhangi bir ürünü pazarlayabilecekleri birliklerle irtibatlarını sağlayarak, elde ettikleri gelir ile gelişimlerini nasıl sürdürebilecekleri konusunda mekanizmalar kurarak bir anlamda “koçluk” yapacağız. Böylece yaşadıkları bölgelerde neler üretebileceklerinden, nasıl pazarlayacaklarına kadar bir “Değer Zinciri” kurup, denetleyip bu kişilerin üretimle hayata bağlanmalarını sağlayacağız” diye konuştu. 

Örnek proje olarak öne çıktı

Projeyi tüm yönleriyle 192 ülkenin katılımcılarına sunduklarını anlatan Kerem Kınık, “Dünyadaki tüm Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri bir değişimin zorunlu olduğunun farkında. Tüm dernekler bu değişimin nasıl olması gerektiği konusunda çalışıyor. Bu anlamda Kızılay olarak bizlerin sunduğu model ciddi anlamda ilgi gördü. Milyarlarca dolarlık bir fonun ihtiyaç sahipleri eliyle üretime yönlendirilmesi anlamına gelen bu modeli 2020 yılında biz kendi ülkemizde, ulusal derneklerde kendi ülkelerinde hayata geçirecekler” ifadelerini kullandı. Kınık, söz konusu modele hazırlık anlamında Kızılay Altın Fonu Portföy Yönetimini hayata geçirdiklerini, bu fona dahil olanların hem kendi ekonomik varlıklarını değer kaybından koruduklarını hem de yeni insani yardım modeli için kaynak oluşturduklarını hatırlattı. Kınık, yeni modelin İslam Kalkınma Bankası tarafından da desteklendiğini, geçtiğimiz ay İstanbul’da ilgili kuruluş ile Kızılay arasında bir anlaşma imzalandığını bildirdi. 

“Ekonomik Değer Zinciri” Nedir?

Model ile ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı bölgenin ekonomik fizibilitesi uzman ekipler tarafından yapılacak. Üretime dâhil olacak olan ihtiyaç sahiplerine faizsiz mikro-katılım imkânları sağlanacak. Yardım kuruluşlarının finansıyla başlayan üretim her aşamada yine uzman ekipler tarafından denetlenecek. Ortaya çıkan ürünün pazarda hak ettiği değerle satılabilmesi için yardım kuruluşlarının gözetiminde kanallar oluşturulacak. Pazarda satılan ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmıyla ihtiyaç sahipleri hayatlarını sürdürüp üretime devam ederken, bir kısmı da yeni üreticiler için finans kaynağı olarak dağıtılacak.

Leave a Reply